ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าแรก » ประเภทของรายวิชา » วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

ประเภทของรายวิชา:


หน้า:  1  2  3  (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
การสุขาภิบาลอาหารinfo
เศรษศาสตร์เบื้องต้นinfo
เศรษฐศาสตร์ครอบครัวinfo
ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงinfo
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาinfo
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1info
ภาษาอังกฤษสถานประกอบการinfo
ภาษาอังกฤษธุรกิจinfo
อาหารไทยinfo
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพinfo
เพศศึกษาinfo
วิจัยตลาดinfo
วิถีธรรมวิถีไทยinfo
หลักการออกแบบเว็บเพจinfo
โภชนบำบัดinfo
ห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศinfo
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์info
การขาย 2info
การดำเนินธุรกิจขนาดย่อมinfo
ของชำร่วยและของที่ระลึกinfo


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)