ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าแรก » ประเภทของรายวิชา » วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

ประเภทของรายวิชา:


หน้า:  1  2  (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
งานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นinfo
การใช้โปรแกรมประมวลผลคำinfo
งานเครื่องยนต์เบื้องต้นinfo
เขียนแบบไฟฟ้าinfo
วัสดุช่างอุตสาหกรรมinfo
พิมพ์ดีดไทย 1info
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาinfo
เสริมสวยเบื้องต้นinfo
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นinfo
เสื้อเบื้องต้นinfo
ครอบครัวศึกษาinfo
ปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส์info
ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมยูทิลิตี้info
ตัดผมชายเบื้องต้นinfo
การบัญชีเบื้องต้นinfo
เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1info
คุกกี้info
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นinfo
โลหะวิทยาinfo
ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้าinfo


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)